מאמר העוסק בסוגיה חמה בחברות פרטיות: קיפוח המיעוט וזאת באמצעות דילול חלקו של המיעוט. המקרה הספציפי מדגים היטב את המתח בין הרוב למיעוט וטובת החברה. לחץ כאן לקריאה נוספת